dissabte, 28 d’abril de 2012

Com una tortuga

La companyia no el va despatxar però el va canviar de línia. Servia un tren atrotinat, calmós com una tortuga, que només feia viatges curts. 
Quanta, quanta guerra...