dilluns, 8 d’octubre de 2012

Emmanllevar cavalls

No agradava a ningú però tots havien d’afluixar perquè el necessitaven. No deixava que traguessin aigua del pou massa sovint: la corda s’aprimava. Emmanllevava cavalls perquè als d’ell no se’ls gastessin les ferradures.
Quanta, quanta guerra...