dimarts, 27 de novembre de 2012

Espessor de xuclamels

La tanca era feta de llates de fusta acabades en punxa lligades les unes amb les altres amb filferro rovellat, mig dissimulada per una gran espessor de xuclamels amb un rengle de lilàs al darrera carregats de poms de llavors seques.
Quanta, quanta guerra...