dissabte, 12 de gener de 2013

Oreneta de vol crucificat

Oh ressaca estel·lar del violeta,
esborronada minva de la nit
que ratlla amb la ferida del seu crit
el vol crucificat de l’oreneta!
Agonia de llum