dimarts, 19 de març de 2013

Com una cabrida

Se la van endur bosc enllà, quieta com morta sense fer ni un crit... se la van endur aguantant-la enlaire com una cabrida... mentre la vaig tenir no va plorar mai.
Quanta, quanta guerra...