dilluns, 18 de març de 2013

Lilà desfet

Mira el lilà desfet i la ridorta
a l’ombra del capvespre: tristament,
gira les fulles, amb els dits, el vent
i xiula baix davant de cada porta.
Agonia de llum