dimarts, 21 de juny de 2011

Pereres

A la dreta de la casa s’estenia un camp de pereres baixes, gran fins on la vista no arribava. Pereres cultivades com ceps, amb les branques lligades a un entreteixit de filferros.
Orleans, 3 quilòmetres