dijous, 30 de juny de 2011

Vainilla

Per passar el temps vaig fer una rodona vora l’entrada amb una faixa de cineràries i una altra de vainilla del Perú, i vaig omplir tot el mig de begònia de foc.
Jardí vora el mar