dissabte, 29 de desembre de 2012

Clavells i poncelles

... igual el racó a l’acabament del camp amb la barraca de les eines, les piles de canyes ben tallades per clavar a terra i fer aguantar les clavellines que tot l’estiu no han parat de florir: clavells i poncelles, poncelles i clavells; 
Quanta, quanta guerra...