dissabte, 1 de desembre de 2012

Geranis morts de set

A la dreta, després de passar una font sense aigua, hi havia el pati d’una masia molt gran voltat de geranis vermells i rosa morts de set i mig desflorits.
Quanta, quanta guerra...