dijous, 16 de maig de 2013

A l'ombra de blancs lotus

Venes, segurs corrents d’un altiu braç nacrat,
embruixades serpents per exèrcits defesos,
fins on la vida neix us adormiu estesos
a l’ombra de blancs lotus, nodrits d’eternitat.
Agonia de llum