dissabte, 25 de maig de 2013

Roses de molsa

Roses de molsa antigues, llurs tiges espinoses
es vinclaven al pes d’un merlot, ales foses
amb el capvespre malva d’un esclat d’or gelós.
Agonia de llum