dijous, 4 d’abril de 2013

Ocells buida ulls

Cava fondo. Anava dient. Cava més fondo. Si no caves ben fondo els gossos el desenterraran i els ocells li buidaran els ulls.
Quanta, quanta guerra...