dissabte, 27 d’abril de 2013

Pell de rosa estremida

Segueix-me, dona meva, pell de rosa estremida,
oh tu que resplendeixes com el primer matí
i els lliris dintre l’aigua mires embadalida,
lleu de tot el que encara resta de teu en mi.
Agonia de llum