dissabte, 13 d’abril de 2013

Rossinyols

S’eleva un plany de vostra boca closa
per l’aire dolç fins on la mort reposa,
oh nit d’afusellats i rossinyols!
Agonia de llum