dimarts, 9 d’abril de 2013

Tropa d'ocells

Tropa d’ocells, agonia
de ploma que emmena el vent;
un cop d’ala brusc desment
el cercle que s’inicia.
Agonia de llum