dissabte, 9 de juliol de 2011

Gats

Cada llosa duia gravat el nom del gat que guardava i el retrat de la bestiola, sota vidre amb marc daurat, estava penjat a l’estela. En el retrat hi figurava només el caparró. Uns caparrons rodons, amb bigotis expectants, amb ullets innocents, rumiadors, amb orelles escoltadores dreçades amunt.
Viatges i flors