dijous, 14 de juliol de 2011

Romaní

Els arbustos són innombrables: veròniques, butleies, forsíties, cotoneàsters, cineràries, romanins...
Viatges i flors