dissabte, 23 de juliol de 2011

Glicines

Si en Ramon i la Maria s’asseien en un dels bancs a sota de les glicines, hi anava de seguida. Al bon temps les glicines tenien penjolls oberts i escoltava el zum-zum que feien les abelles al voltant de les flors.
Mirall trencat