dimarts, 5 de juliol de 2011

Vidalba

Les nenes havien sortit de casa seva per anar a collir la vidalba, algunes la rosella, algunes l’escardot morat, d’altres la rosa de bardissa...
Viatges i flors