dissabte, 31 de març de 2012

Flor blanca

A la terra la llum de la lluna està escampada, mentre que a la lluna està apilotada. I és que la nit la va estrenyent amb les seves manasses i només veiem la que se li escapa dels dits... El terra era de seda, de color de galtona de flor blanca.
El senyor i la lluna