dissabte, 17 de març de 2012

Fulles petites

Entremig dels joncs, contra la quilla de la barca, es gronxava una nina amb el cap esberlat. El vestit tenia el baix, podrit pel temps i l’aigua, voltat de fulles petites.
El riu i la barca